Virpazar – Rijeka Crnojevića


Pogledajte fotografije koje su napravljene tokom pješačke ture od Virpazara do Rijeke Crnojevića. Na ovoj relaciji prolazi se kroz sela Komarno, Poseljane i Dujevu. Svuda naokolo je predivna priroda sa starim kućama, mostovima, mlinovima. Posjetili smo i veoma interesantan tok rijeke Crnojevića. Fotografije to bolje pokazuju od riječi pa nakon ovog kratkog uvoda pogledajte popriličan broj fotosa koje smo pripremili za vas.